| ANTENY AMATORSKIE |

1. Amateur Radio Freeware - Programy do samodzienego wykonania anten i nie tylko.
2. Interesujące konstrukcje anten i nie tylko.
3. Anteny 2m/70cm
4. Pasmo 50MHz
5. Pasmo 144MHz
6. Pasmo 430MHz

ANTENY KF

DELTA WG. W7AAKWielopasmowa DELTA wg: W7AAK, pracuje na 20, 40 i 80m. Zmniejszając wszystkie jej wymiary o połowę pracuje wówczas na 40, 20, 15, i 10m. Długość linii zasilającej w wersji 1 linii dwu przewodowej 450Ohm wynosi 14.60m. W wersji 2 oczywiście skróconej tylko 7.30m.A - BALUN 1 : 4
B - cewka wydłużająca. Zawiera 6 zwojów drutu DNE 3 na średnicy 45mm i długości 60mm.
Antena dobrze pracuje na 7, 10, 14, 18, 21, 24 i 28MHz. W paśmie 3,5MHz można używać tej anteny do łączności krajowych w przypadku braku anteny na to pasmo.
Jeden element DELTA na pasmo 80m.
Trzy elementy DELTA na pasmo 14MHz o zysku około 12dB.DELTA na 10,1MHz. Całkowity obwód delty = 30,25m. Zasilanie kablem jest w punkcie 1,80m od "prawego" narożnika delty.7MHz
2 elementy mini QUAD (ZL2BDA) 14MHz.

Zasilanie - koncentryk 75 Ohm. Obydwie ramki mają takie same wymiary. Zasilanie między ramkami symetrykiem 300 Ohm. Równo po środku linia jest obrócona. Cewka L1 - 30 zwojów na karkasie z przewodem o grubości 1mm, kąt nawinięcia 2,4mm.1/2 DELTA z wykorzystaniem stojšcego już masztu antenowego. Wymiary podane są dla częstotliwości 3.65MHz, a w nawiasach dla pasma 7.05MHz. Na całej wysokości maszt musi przewodzić elektrycznie. W razie problemów pociągnąć drut miedziany wzdłuż masztu. U podstawy masztu rozciągnięto dodatkowo 16 różnej długości przeciwwagi plus kilka ? / 4 natomiast przy wejściu antenowym 4 szt. długoœci 1.20m oraz kilka ? / 4.
2 elementy DELTA na 7MHzDIPOL FD4
Jest to antena wielopasmowa która pracuje na 3.5, 7, 14, 21 i 28MHz. Po dodaniu dwóch ramion dodatkowo można pracować na 10, 18 i 24MHz. Zaleca się dodać po około 1,5m drutu aby można było antenę dostroić.ANTENA Z6BKW

Antena Z6BKW pracuje na pasmach 40, 20, 17, 12 i 10m.
Długość linii zasilającej (drabinki) wynosi 12,50m. Drabinka - 450 Ohm wykonana jest z drutu grubości 1- 1,5mm w odstępie 20mm.W punkcie (xx) antena ma około 50 Ohm.
* Jeżeli zwiększymy ramiona na 2 x 27,10m oraz linię dopasowującą wydłużymy do 25,00m to antena będzie pracowała również na 80m. Antena lepsza niż dipol ponieważ odznacza się zyskiem około 3dB.YAGI na 18 i 24MHz


QUAGI UKF wg: K6YNB

Zysk 11,5dB. Zasilanie kablem 50 Ohm.

MHz

144,5

432

------------

w (mm)

w (mm)

Obwód RQ

2200

711

Obwód SQ

2083

676

Długość D1

913

299

Długość D2

908

297

Długość D3

903

295

Długość D4

899

293

Długość D5

894

292

Długość D6

889

291

Odstęp AR

533

178

Odstęp A1

400

133

Odstęp A2

838

279
Odstęp A3

445

149
Odstęp A4 do A6

663

222
Długość anteny

4205

1405ANTENA SIATKA NA PASMO 40m.

Antena jest o niskim kącie promieniowania pionowego oraz jest szerokopasmowa zakres 6.3 - 9.3MHz. Część pionowa o długości 5,10m i szerokości 1m zrobiona jest z siatki drucianej ocynkowanej.

Widok dolnej części anteny.
Widok całej anteny.


Cała antena (część pionowa) jest 12,50m wysoka, na szczycie umieszczona jest tzw: pojemność dachowa. Są to: 8 sztuk prętów o długości 1,31m każdy (rozmieszczone promieniście). U podstawy części pionowej znajduje się cewka dopasowująca o wymiarach: średnica cewki 70mm na którą nawinięto około 35 zwojów drutu srebrzonego grubości 2mm w odstępie 2,5mm. Przy pomocy odczepów dobieramy punkt rezonansowy anten. Rezonans dla pasma 80m znaleziono na 8 zwoju. Przy zmianie z zakresu SSB na CW ulega to zmianie i należy ponownie ten punkt dobrać i zaznaczyć stałym otczepem. Taki typ anteny wymaga dobrego uziemienia i sporej ilości przeciwwag.
Zalecana ilość od 50-100 sztuk.GP na 80, 40, 15 i 10m
Cewka - średnica 65mm, 30 zwojów, długość nawinięcia 130mm.
C = 50pF kondensator powietrzny.Dobrać odczepy.Antena w kształcie L na 80 metrów

ANTENA NA PASMO 160mRys. 1


Rys. 2


Jest to prosta ale skuteczna antena: dwa kwadraty wg. DK8CK. Zakres pracy - 10, 15 i 20m Zysk - 6,3dBi. Obwód jednego kwadratu 16,92m ( 2 x po 16,92m drutu ). Zasilany linią symetryczną ( długość dowolna ) + balun 1:6 i dalej kabel 50Ohm do TRX-a.Antena Long Wire


              Jak sama nazwa anteny wskazuje (long wire - ang.), jest nią długi drut lub linka miedziana, rozciągnieta pomiędzy nadajnikiem oraz drugim punktem zawieszenia. W antenie tej nie występuje odzielna linia zasilająca. Częścią promieniującą jest cała długość przewodu od punktu zasilania. Długość anteny LW powinna odpowiadać wielokrotności długości fali, od λ/2. Im większa długość anteny, tym zysk energetyczny jest większy, a główny kierunek promieniowania anteny układa się wzdłuż osi anteny. Można zaobserwować, że wraz z wzrostem długości, impedancja anteny rośnie i w przypadku 5λ wynosi ok. 138 Ω. w praktyce WFS takiej anteny wyniesie ok. 1:2 (10% mocy odbitej). Zaletą anteny LW jest jej niewątpliwie niski koszt, wadą jednak jest dość długi przewód, gdy chce się uzyskać większy zysk energetyczny, a ponad to możliwość powstania TVI (łatwość promieniowania wyższych harmonicznych - promieniująca część zasilająca). Antena powinna być zawieszona w przestrzeni niezabudowanej, co może stwarzać pewne problemy, zwłaszcza w warunkach miejskich. Dla poszczególnych pasm długość całkowitą anteny oblicza się ze wzoru:gdzie:
L - długość anteny [m]
n - ilość połówek fal na długość anteny
f - częstotliwość rezonansowa w MHz

Z przedstawionego zestawienia wynika, że antena LW może być stosowana jako wielopasmowa, tzn. w tych samych pasmach, w których występuje wielokrotność długości fali (160, 80, 40, 20, 10 m).

Najbardziej optymalna antena ma długość 78 m. Oto jej parametry:

Pasmo (MHz)

Zysk (dB)

Impedancja

      Długość
1,8

0

73

½

3,5

0,6

94

1

7

1,6

109

2

14

3,5

130

4

28

6,2

152

8Należy zwrócić uwagę, że w przypadku pasma 14 i 28 MHz, LW staje się anteną kierunkową, co należy uwzględnić, wybierając kierunke zawieszania.


Dipol Półfalowy


              Dipol półfalowy jest anteną jednopasmową, ktorej długość odpowiada połowie fali w danym paśmie. Impedancja anteny wynosi ok. 70 Ω, co odpowiada typowej impedancji koncentrycznego kabla zasilającego. Niestety w tym przypadku nie jest spełniony warunek symetrii. Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie symetryzatora 1:1. Można go wykonać, nawijając trifilarnie 10 zwojów drutu DNE 1,6 na rdzeń ferrytowy z materiału F81 o średnicy 40-60 mm. Zastosowanie rdzenia o podanych wymiarach pozwala na nadawanie z mocą do 1 kW. Symetryzator umieszczono w metalowym pudełku, w którym po wywierceniu otworów przykręcono dwa zaciski laboratoryjne, połączone do końców dipola oraz gniazdo UC-1, do przykręcenia kabla zasilającego.

Długość dipola pofalowanego można obliczyć ze wzoru:gdzie:
L - całkowita długość dipola [m]
f - częstotliwość [MHz]
K - współczynnik skrócenia (zależny od stosunku λ/d, gdzie d to średnica przewodu)

Wartość współczynnika Kom impedancję dipolu półfalowego w zależności od λ/d przedstawiono w tabeli. Dipol wykonany z linki miedzianej o średnicy 4 mm ma w każdym paśmie następujące wymiary:

80 m - 39,7 m
40 m - 20,6 m
20 m - 10,2 m
15 m - 6,8 m
10 m - 5 m

Długość kabla zasilającego jest dowoolna, byleby jego impedancja wynosiła 50-70 Ω.
W3DZZ


              Antena W3DZZ została skonstruowana przez amerykańskiego krótkofalowca w latach pięćdziesiątych. Jest ona dipolową anteną symetryczną z odsprzęgaczami w postaci obwodów LC [15]. Obówd nie stanowi odcinka promieniującego anteny, choć przy pracy na innych cześtotliwościach od rezonansowej wnosi skupioną reaktancję indukcyjną lub pojemnościową (rys. 30). Antena sprawuje się poprawnie na pięciu podstawowych pasmach amatorskich, przez co do dziś jest produkowana i stosowana w łączności amatorskiej. Zasadę działania anteny oraz charakterystyki promieniowania na poszczegółnych pasmach przedstawiono na rysunku 31. Oba obwody rezonansowe LC są dostrojone na częstotliwości 7050kHz i w paśmie 40 metrów "odcinają" dodatkowe odcinki o długości 6,7 metra, przekształcając antenę w dipol półfalowy. Drugi rezonans uzyskuje się w paśmie 80-metrowym. Dodatkowe odcinki za obwodami LC orac cewki, wydłużają antenę do λ/2, dając rezonans na 3,6MHz. Trzeci rezonans wypada na częstotliwości 14,2MHz (3/2), dzięki skracającym właściwościom kondensatorów w odsprzęgaczach (trapach). Impedancja anteny wynosi wówczas ok. 100Ω, przez co następuje zgodność z niską impedancją linii. Czwarty rezonans występuje w okolicy 21,1MHz (5/2λ), również dzięki skracającym właściwościom kondensatorów i pojemności własnej anteny na jej końcach. Impedancja anteny w tym paśmie wynosi ok. 120Ω. W paśmie 10-metrowym rezonans uzyskuje się na podobnej zasadzie na 5/2λ. Impedancja wynosi wówczas ok. 130Ω.

Cewkę trapu nawinięto na rurce porcelanowej lub z tworzywa (poli-propylen, poliamid) o średnicy 50mm i długości 80mm, drutem DNE 2,0 - 19 zwojów. Cewka powinna mieć indukcyjność ok. 8,3µH. KOndensator 60pF/3-5kV należy umieścić wewątrz rurki z cewką. Po zestrojeniu całość powinna być zabezpieczona kilkukrotnie lakierem lub innym środkiem mającymi na celu zabezpieczenie trapu przed warunkami atmosferycznymi.

Wykresy WFS na poszczególnych pasmach przedstawiono na rysunku 32. W celu poprawienia WFS można zastosować symetryzator, lecz ze względu na zmianę impedancji na poszczególnych pasmach w ganicach 40-130Ω, w stosunku do 70-omowego kabla koncentrycznego, jest to pewnego rodzaju kompromis. Jeżeli poprawimy WFS na dwóch niższych pasmach, to pogorszy się on na wyższych. Próby przeprowadzone przez SP6LB [1] wskazują, że można poprawić pracę anteny w pasmach 3,5-21,0MHz, poprzez połączenie obu połówek dipola kondensatorem o pojemności 47pF.
Istnieją różne wersje anteny W3DZZ, poprawiające WFS anteny na różnych pasmach, należy jednak pamiętać, że każda antena wielopasmowa jest pewnym kompromisem między poprawnością jej pracy na wszystkich pasmach.Dwuelementowa antena Qubical Quad


Powrór do Anten Amatorskich

| INFO |

LOKALIZACJA VIA ISS

CQ Zone 15 - ITU Zone 28
LOC. JO81LC for SPA *WR*
Latitude - 51.06.54N / Longitude - 016.57.39E


HERB WROCŁAWIA QTH: WROCŁAW - Poland

Wrocław / CEST -

GMT
NASA TV na żywo !!.

Przekaz obrazu z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS"ALFA"EchoLink QRV: via Echolink Users Node : 115990 EchoLink


QRG: via SP6STG-L Node : 118555 QRG - 144.675 MHz / DTMF Krótkofalowiec

| Powrót do strony głównej |

Galeria | Karty QSL | InterACE ISSTV

| BAZOWA STACJA SP6STG |

SP6STG VIDEO


| MENU |

KSIĽŻKAKsięga gości.WPIS DO KSIĽŻKIDodaj swój wpis.MAILe-mail sp6stg| MODUŁ DRIVERA UNIT B6252D / IC7000 Driver Board Replacement |

MODUŁ DRIVERA

PŁYTKA MODUŁU DRIVERA

PŁYTKA MODUŁU DRIVERA

PŁYTKA MODUŁU DRIVERA

TRANZYSTOR


Zmuszony zostałem po uszkodzeniu drivera unit w IC7000 do zaprojektowania i wykonania płytki PCB modułu drivera B6252D. Po przeprowadzonych rozmowach z serwisem ICOM w Niemczech i nie tylko,który oznajmił że cały kompletny moduł B6252D jest już na tą chwilę nie osiągalny,jeśli już to tylko tranzystory PD55015 kupiłem. Następny problem który występuje w IC7000 jest z dostępem tranzystorów do stopnia końcowego.A mianowicie pary tranzystorów końcówki mocy RD70HHF1 w zamian są zamienniki RD70HHF1C-102. Tak,jak widać na zdjęciu płytka jest profesjonalnie wykonana i sprawdza się w IC7000. Zainteresowanych kolegów,którzy borykają się z tym problemem w IC7000 proszę o kontakt e-mail.

| HF / VHF QRG PROPAGACJA |

            

| PRACE ANTENOWE |

ANTENA YAGA

ANTENA YAGA

ANTENA YAGA

URAZ

URAZ

URAZ

URAZ

ZOJA

| ANTENA PIONOWA GP7-DX / 21-07-2010r |

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX

GP7DX


ministat liczniki.org

Jesteś gościem od 07.01.2004 r  Strona w trakcje aktualizacji 01-10-2009r.  Best view 1024x768